Mooi Toekomsstraat

 

                      

By die wisseling van die jaar dink mens onwillekeurig terug aan jou lewe en die pad tot by die jaar 2012. Langs hierdie pad het jy by verskeie adresse gewoon. Net ‘n handjievol mense bly hulle lewe lank slegs by een adres.

 Ek het so bietjie ‘n lys opgestel van al die straatadresse waar ek van kleintyd af tot nou gebly het. So lyk die lysie:

Anderson, Dawkins, Kervel, Flora, Aberdeen, Henry, Van Ryneveld, Pinewoods, Victoria,Shapiro, Tainton, Ibis, Drongo, Agulhas, Buren, Tobie Mullerstraat

16 adresse  altesaam..

Soms kan dit gebeur dat mens se omstandighede sodanig is dat dit jou wil laat sê: Ek bly in Tamatie straat. Spreekwoordelik ‘n slegte adres om in te bly. As Tamatiestraat op die Monopolybord moes wees, sou dit net na die Go blokkie gewees het, dws  in Bruinstraat.

 Soms wil mens sommer vir jou adres die skuld gee vir alles wat nie reg is in jou lewe nie. As ek net op ‘n ander plek, dorp, stad, provinsie of land kon bly , sou my lewe anders wees, is die verweer.

 Die brief wat  Jeremia aan die ballinge stuur in Jer 29, gee egter vir mense wat by hulle ou (ongeliefde) adres bly, ‘n nuwe uitsig, as’t ware ‘n venster met ‘n nuwe uitsig.

 Die brief, wat jeremia met twee boodskappers, Elasa en Gemarja stuur, bevat ‘n goeie tyding, maar nie vir die ontvangers nie – eers hulle kinders sal baat – Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem…

 Tog is daar ook vir hulle hoop:want Die boodskap wat Jeremia aan hulle moet oordra, bevat hoop vir hulle en die toekoms:

“Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!” (Jer 29:11)

 Om  egter by die visie uit te kom wat God vir hulle het, sal hulle moet verhuis, want tans word hulle hele wêreld gekleur deur die omstandighede waarin hulle is:

 Hulle is die mense van Ballingstraat.

Hulle huise is almal in ‘n enerse grys geverf. Geen tuine, geen blomme maar veral geen bome want boomplant is tog ‘n geloofsaak…

 Nog ‘n kenmerk van die huise in Ballingstraat – geeneen het ‘n posbus nie, want hulle verwag nie meer ‘n boodskap nie…

 En voor almal se vensters hang ‘n dik donker gordyn van uitsigloosheid. Kyk nie meer om die dag te sien breek en die seisoene te sien verander nie.

 Die huise en die bewoners van Ballingstraat sou hulle straat wou herdoop na Bedrukstraat. Want hulle is bedruk. Beswaard. Mismoedig. Melankolies. Moedeloos. Sonderhoopstraat.

 Dan gebeur iets verrassend. By elke posbuslose huis in Ballingstraat klop daar ‘n boodskapper met ‘n brief.

 Party lees net die eerste woorde van die eerste sin – oor presies  sewentig jaar en gooi dan die brief eenkant. Ander lees darem dat die straf Babel gaan toekom en glimlag wrang- dis hoog tyd , maar dan is ek al lankal dead and gone, wat help dit tog. Sommige lees egter die hele brief en hoor die briefskrywer se beloftehart klop. Ek wil vir julle ‘n toekoms gee – ‘n verwagting.

Bou huise en bewoon dit, lê tuine aan.

 Daarom die opdrag: Leef voluit daar waar ek julle geplaas het. Al woon julle tans nog in Ballingstraat, het ek reeds julle adres verander na Mooi Toekomsstraat. Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting.

 Mooi Toekomsstraat. Wat ‘n besondere straat is dit nie! Ek was so opgewonde toe ek die dag ontdek dat daar in Flamingopark,  Welkom ‘n straatjie is met die naam van Mooi Toekomsstraat. Oppad van my blyplek in Ibisstraat moes ek gereeld met Mooi Toekomsstraat ry as ek winkel toe gaan. Dan het ek altyd gedink dit sal lekker wees om in ‘n straat met so naam te bly.

 Want aan die bewoners van Mooi Toekomsstraat word daar nege beloftes gegee in Jeremia 29: God self is die Beloftemaker, inisieerder:

 Beloftes

 1. Ek julle onder my sorg neem
 2. Julle na Jerusalem terugbring
 3. Ek beplan vir julle voorspoed
 4. Ek gee vir julle ‘n toekoms, ‘
 5. Ek gee julle ‘n uitsig, ‘n verwagting
 6. Ek sal julle gebede verhoor
 7. Julle sal my wil ken
 8. Julle sal my ontmoet
 9. Ek sal julle bymekaar maak tussen die nasies

 Ten einde in Mooi Toekomsstraat te kan woon, moet mens eers ‘n paar ander adresse bewoon:.

 Kripstraat

Wie in die gees by die Kripkind in die stal kniel en hulde aan Hom bring omdat Hy sy Hemelstraat-adres verruil het vir Kripstraat, is gereed vir die volgende adres.

Kruisstraat

Dis seker die belangrikste straat warin jy moet woon voor jy eendag MooiToekomsstraat kan betrek – die huise in Kruisstraat het bloedrooi kosyne wat herinner aan die bloed van die lam wat geslag om versoening te bring. In Kruisstraat word mens klein voor die groot waarheid, dat jy nie self die prys van jou blyplek in Kruisstraat kan betaal nie, jy moet aanvaar dat dit reeds vir jou betaal is. Hier leer jy dus nederige oorgawe. Dan kan jy verhuis na die volgende adres:

 Klipstraat.

 Klipstraat se naam is misleidend. Hier verwag mens uitsiglose huise, maar word juis verras deur oop deure!  Klipstraat  herinner ons aan die klip wat voor die graf geplaas was en wat weggerol is met die opstanding. Mense van klipstraat weet dat Jesus die dood se klipswaar oorheersing oorwin het. Dan is jy gereed vir die volgende straat:

 Koningstraat

 Wie hier woon erken Jesus se heerskappy oor sy/haar lewe, verhoudings, werk, besluite….In die straat leer mens dag-vir-dag gehoorsaamheid – ‘n fyn luister na die stem van die herder-koning.

 Mooi Toekomsstraat

 Wie die pad gevolg het – Krip-, Kruis-, Klip- en Koningstraat weet dat hulle huis in Mooi Toekomsstraat ‘n werklikheid is. Dat daar vir hulle ‘n uitsig, ‘n verwagting is.

 Mag 2012 se adres vir elkeen Mooi Toekomsstraat wees.

 Mooi bly!

One Response to “Mooi Toekomsstraat”

 1. Rene says:

  Dankie vir n positiewe begin vir 2012 !!

Leave a Reply